GM KOVOPROST‚ s.r.o.

O nás

Jsme český výrobce ocelových dveří pro obytné kontejnery, dveří do bytových domů, garáží a sklepních prostor. 

Historie

Tradice firmy sahá až do roku 1993, kdy byla založena a provozována jako živnost pod jménem Milan Gamberský. Pod tímto jménem naše výrobky získaly své jméno a věhlas jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

Díky vysoké poptávce, nárokům na kvalitu a rostoucí výrobě bylo nutno investovat do nových vlastních výrobních prostor, včetně strojního vybavení a vozového parku.

Současnost

Na začátku roku 2015 přešla tato firma na obchodní společnost GM KOVOPROST, s.r.o. - jako na pokračovatele tradice výroby ocelových dveří. I naší snahou je udržení dosavadní vysoké kvality výrobku, jak v oblasti tepelně a zvukově izolačních vlastností, tak i všech ostatních parametrů ověřovaných zkušebnami pro splnění požadovaných norem.

Svým zákazníkům se snažíme maximálně vyhovět v plnění termínů dodávek nejen u standartních provedení výrobků, ale i u atypických provedení. Při složitých zakázkách jsme v kontaktu se svými odběrateli a konzultujeme jejich požadavky tak, aby výrobky byly opravdu "šité na míru".

Budoucnost

V nadcházejících letech bychom rádi rozšířili naši výrobu jak v oblasti výroby venkovních ocelových dveří do obytných a sanitárních kontainerů, tak i vchodových dveří do bytových domů a ostatních prostor.